Home General|News| Download Contact


LanDiBase


30.10.1998 LanDiBase Commander

LanDiBase has two file managers, local and network one. We decided to separate this LanDiBase component as a separate product. It is called LanDiBase Commander and it works in Linux (client and server) and WindowsNT 4.0(server only). It means You can for example from Linux client see and manage the files on WindowsNT computer. It is written in C/C++, it means it is very fast. It is a simple and robust tool, working in text mode ,which allows to manage local and network files. It is not "emulator" of Norton Commander like midnight commander. It works in two modes :


  • central fileserver mode, which is similar to Novell networks or Windows networks with NT server, it means it allows to share files and printers on one central server.

  • peer to peer mode, like in usual Windows networks of WindowsNT, Windows95 or WfW PC computers( or Lantastic) , it means it allows to share files and printers among the all PC computers in LAN.


LanDiBase Commander, nasz najnowszy produkt w technologii LanDiBase. To proste ale bardzo silne narzędzie, pozwalające korzystać z plików i drukarek lokalnie i w sieci , dla Linuxa i WindowsNT(95,98), w trybie tekstowym. Wersja dla Linuxa zawiera programy klienta i serwera, wersja dla WindowsNT tylko program serwera. Popiera oczywiście polskie czcionki, i nie jest "emulacją" Norton Commandera. Działa w dwóch trybach :

  • Tryb centralnego serwera plików , podobnie jak w sieci Novell Netware albo w sieci Windows z serwerem NT. W tym przypadku współdzielone pliki i drukarki są na centralnym serwerze w sieci.

  • Tryb peer to peer, podobnie jak w zwykłej sieci komputerów PC z WindowsNT Workstation, Windows95, Windows98 czy WfW. Pozwala korzystać z plików i drukarek na wszystkich komputerach w sieci.