News


General |News | Download | Contact |Wersja US
23.12.1998 KOSOF
28.7.1999 Finasta for NT
8.7.1999 Landibase Enterprise Edition for Linux
1.8.2000 Netsword for Linux / Solaris
25.9.2000 Sydney application serwer
21.12.2000 Landibase Enterprise Edition for NT

25.3.2001Telskan for NT
24.4.2001BlackRose
23.5.2001Print Control Subsystem for NT4 Workstation









29.10.2003

Moduł obsługi nieruchomości w systemie KOSOF

KOSOF, system informacyjny dla firm , wzbogacił się w moduł obsługi nieruchomości.
Może być zastosowany do :

1) Obsługi nieruchomości własnych firmy
2) Obsługi biura pośrednictwa nieruchomości
3) Obsługi portalu pośrednictwa nieruchomości


2.9.2002

Obsługa MIDP w BlackRose/Kosof

Husar 2 www server obsługuje teraz explicite MIDP w sensie rozszerzeń plików : xml, jar, jad.
  • Ta funkcja została przetestowana przy pomocy emulatorów w LAN. Planujemy to przetestować w ciagu najbliższych dni przy pomocy Nokia 3410 w rzeczywistej sieci PLUS GSM .
    Wiadomość z ostatniej chwili : testy z Nokia 3410 w rzeczywistej sieci PLUS GSM wypadły obiecująco.
  • Jesteśmy gotowi dostarczać aplikacje klienckie obsługujące MIDP i działające na telefonie Nokia 3410 albo innych telefonach komórkowych zawierające obsługę Javy, zapewniając w ten sposób klientom dostęp do systemu informacyjnego Kosof z poziomu aparatu komórkowego.


2.9.2002

Obsługa WAP w BlackRose/Kosof

Husar 2 www server obsługuje teraz explicite WAP w sensie odpowiednich rozszerzeń plików xml, wml, wbmp.
  • Powyższa funkcja została przetestowana przy pomocy Nokia 3410 w rzczywistej sieci PLUS GSM .
  • Jesteśmy gotowi dostarczać aplikacje klienckie działające w przeglądarce WAP komunikujące się z systemem infomacyjnym KOSOF , tak że klient może korzystać z systemu Kosof z poziomu telefonu komórkowego.

28.12.2001

KOSOF w technologii BlackRose

KOSOF, system informacyjny dla firm , możemy teraz zaoferować w implementacji wykorzystującej architekturę BlackRose .
KOSOF składa się z modułów mających obsługiwać docelowo wszystkie aspekty działalności firmy.
Moduły te(w postaci klas Javy , plików html i tabel baz danych ) nie są w zasadzie w postaci nadającej się od razu do produkcji, lecz ponieważ każda firma jest unikalna , moduły te muszą być przed zastosowaniem dopasowane do potrzeb danej firmy.
Przykładowe moduły :

1) Księgowość
2) Sprzedaż
3) Magazyn
4) Kadry
5) etc , etc

Może się jednak zdarzyć ,że wiele z elementów modułów spełniać będzie wymagania danego klienta bez potrzeby ich dopasowania .
Tym niemniej klient po podpisaniu umowy ( i po uiszczeniu zapłaty)na wykonanie aplikacji może od razu pracować z "żywym" pełnosprawnym systemem, tak ,że może na bieżąco przekazywać swoje życzenia. Jeżeli system szkieletowy nie spełnia wymagań to dostosowujemy go według specyfikacji dostarczonej przez klienta.
Możemy odpłatnie przygotować specyfikację dla klienta.
Jeżeli zakres dopasowania albo wykonanie dodatkowych funkcji byłoby według oszacowań bardzo czasochłonne to wykonujemy je tylko po podpisaniu umowy(cywilno prawnej).
Możliwe prezentacje działającego systemu po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Prezentacje demonstrują funkcje systemu z poziomu przeglądarki www.
Niestety w danej chwili nie robimy prezentacji wyjazdowych.