Info|Co nowego| Darmowe|Usługi| Kontakt
LanDiBase

Husarnet Sp.z o.o -> Usługi

Ogólnie

 • Specjalizujemy sie w wykonywaniu kompleksowych programów komputerowych wspomagających zarządzanie informacją w firmie, i ogólnie zarządzanie firmą. Przykładowo taką informacją są np informacje o pracownikach firmy , czyli w tym przypadku chodzi programy do osbługi kadr etc. Nasze systemy sa zdolne obsłużyc wszystkie informacje istotne dla firmy a więc nie tylko kadry. Przykładem takiego systemu jest KOSOF.
 • Programy wykonujemy na zamówienie, czyli na podstawie pisemnego kontraktu/umowy.
 • Wszystkie funkcje programu powinny byc opisane w tzw specyfikacji, wykonanej przez klienta, albo za specjalną opłatą przez nas. W tym ostatnim przypadku umożliwiają nam Państwo możliwość przeprowadzenia rozmów z pracownikami Państwa firmy. Specyfikacja stanowi jedyną podstawę roszczen i jednocześnie akceptacji wykonanego przez nas na jej podstawie programu, co dokładnie reguluje umowa.

Programy wykonujemy dla następujących systemów operacyjnych

 • Linux 6.x, 7.x ....
 • WindowsNT/98/2000
 • Solaris 8....
 • ....

Oferujemy usługi wykorzystujące następujące technologie, narzędzia, języki

 • Technologie obiektowe : OOP ( C++, Java, C++Builder, Visual C++, Forte)
 • LanDiBase
 • NetSword
 • BlackRose
 • C
 • ....etc

Stosujemy architektury

 • Klasyczna klient-serwer (dwuskładnikowa, 2-tier) , z grubym klientem i grubym serwerem
 • Trzyskładnikowa(3-tier) , z cienkim klientem w postaci przeglądarki www, komunikującym się serwerem www, będącym jednocześnie łącznikiem z serwerem aplikacji i bazy danych.
 • Wykonujemy oczywiście również specjalistyczne programy jednostanowiskowe.

Ceny

Ceny do uzgodnienia , zależne od ilości nakładu pracy związanego z wdrożeniem systemu. Stawka 100-200 zł za godzinę, w zależności od złożoności zamówionego systemu i od skali firmy.